Minigolf

Cenník

Skôr ako sa zoznámime so základnými pravidlami samotnej hry, spomenieme na akých ihriskách a s akým vybavením je možné minigolf hrať. Všetky súťaže schválené Svetovou minigolfovou federáciou (WMF) sa hrajú na štandardizovaných dráhach. Podľa WMF sú v súčasnosti schválené štyri rôzne typy dráh – betón (B), eternit (E), filc (F) a MOS (Minigolf Open System). MOS zahŕňa iné typy dráh, ale nie je štandardizovaný pre súťaže.

  • Eternit – Miniaturegolf

Tento typ ihriska je vo svete najbežnejší. Hrací plochu tvorí eternitové dosky. Rozmery dráh sú striktne dané – dĺžka 6,25m, šírka 0,9m. V pravidlách je uvedených 28 rôznych typov jamiek (prekážok), takže sa môžete na rôznych miestach stretnúť s rôznymi variáciami 18-jamkového ihriska. U tohoto typu ihriska ako jediného nie je povolené vstupovať do dráh.

  • Filc

Ako už názov napovedá, hracím povrchom tu je filc, ktorým sú pokryté najmä eternitové dosky zasadené do drevených rámov. Tu už pravidlá ohľadom rozmerov jednotlivých dráh nie sú také prísne a umožňujú dĺžku dráhy v rozmedzí 6-18m a šírku 0,9m. Staviteľ ihriska si potom môže vybrať z 320 druhov jamiek. Tento druh ihriska je najviac rozšírený v severských krajinách, najmä Švédsko a Fínsko.

  • Betón

Hraje sa na betónovom povrchu, dráhy sú 12m dlhé a 1,25m široké. Je tu zadefinovaných iba 18 typov dráh, ktoré majú dané aj poradie, ako majú za sebou nasledovať. Prvé ihrisko tohoto typu bolo vybudované vo Švajčiarsku, kde spoločne s Nemeckom a Rakúskom sú najrozšírenejšie.

  • MOS – minigolf open standard

Tento typ ihriska je známy i pod názvami Adventure Golf a Crazy Golf. Tento typ bol schválený WMF až v roku 2007 a najviac je rozšírený v Severnej Amerike a Veľkej Británii. Anglický názov opäť napovedá, že tu sú pravidlá ohľadne povrchu, tvaru a prekážok na dráhach jednotlivých jamiek veľmi „voľné“. Obmedzenie je v dĺžke dráhy, 3 až 40m a minimálna šírka je stanovená na 0,5m. Vďaka svojim voľným pravidlám tohoto typu minigolfu má bližšie skôr k víkendovej zábave ako k regulárnemu športu.

Na hru je ďalej potrebná palica. Sú povolené minigolfové, ale i klasické golfové „puttery“. Jediné omedzenia na palice potom sú, že hracia plocha pätky palice nesmie prekročiť 40cm2 a palica nesmie byť vybavená zameriavacím zariadením. U športových hráčov môžete vidieť, že pätky ich palíc sú vybavené gumou rôznych farieb a rôznej šírky. Dôvodom je ľahšia kontrola rýchlosti a rotácie loptičky pri jej odohraní.

Poslednou súčasťou vybavenia sú potom loptičky, ktoré je možné pre hru použiť. Na hranie sú povolené iba licencované loptičky, ktoré spĺňajú základné kritéria – priemer loptičky je v rozmedzí 37 až 43mm a loptička pri teplote 25°C volne spustená z výšky 1m na betónový povrch nesmie vyskočiť do výšky väčšej ako 85cm. Existujú rádovo tisícky licencovaných loptičiek , líšia sa medzi sebou v piatich základných parametroch:

  1. Veľkosť – ako bolo uvedené, priemer musí byť v rozmedzí 37 – 43mm
  2. Povrch – na povrch loptičky môže byť nanesený lak, ktorý mení chovanie loptičky, predovšetkým pri jeho odrazu od mantinelu či prekážky
  3. Váha – nie je nijak vymedzená, obvykle sa pohybuje v rozmedzí 35 – 80g, má vplyv najmä na chod loptičky po dráhe (prekonanie nerovností povrchu) a prechod loptičky cez alebo ponad prekážky
  4. Tvrdosť– ovplyvňuje chovanie loptičky opäť najmä pri odraze ale taktiež pri prekonávaní nerovností povrchu
  5. Odskok – tu je, ako sme vyššie uviedli, obmedzenie pravidlami, keď loptička nesmie odskočiť za určitých podmienok do výše 85cm.  Dolná hranica nie je definovaná, takže existujú aj loptičky, ktoré po spustení z 1m výšky neodskočí ani o 1cm. Tento parameter má veľký vplyv na chovanie loptičky na odraze

Pre úspech v minigolfu je nutná dobrá taktická príprava. Ta spočíva v dobrom zmapovaní ihriska, kde sa hľadá optimálna trasa loptičky zo základného poľa do jamky, a tiež sa hľadá aj druh loptičky, s ktorým je možné toho čo najjednoduchšie dosiahnuť. Vedzte, že každú jamku je možné zahrať na jeden úder.

Stručné pravidlá hry

Teraz keď už vieme kde a s čím je možné minigolf hrať, môžeme si povedať niečo o základných pravidlách samotnej hry.

Účelom hry je dosiahnutie jamky na čo najmenší počet úderov. Pokiaľ hráč nedosiahne jamky šiestym úderom, zapisuje si sedem bodov, inak sa každý uder počíta za jeden bod.

Po odohraní prvého úderu na jamke už nie je možné beztrestne meniť loptičku.

Hra vždy začína na základnom poli, ktoré je na každej jamke riadne vyznačené.

Hráč môže pokračovať v hre vždy až v momente, keď sa loptička zastaví.

Pokiaľ loptička neprekoná tzv. hraničnú líniu – opäť je vždy riadne vyznačená – hráč musí hrať znovu zo základného poľa. Pozor, niektoré jamky nemajú hraničnú líniu a hrajú sa len zo základného poľa. V ostatných prípadoch hráč pokračuje z miesta, kde sa loptička zastavila.

V prípadoch, keď sa loptička zastaví pri mantineli alebo prekážke je potom možné loptičku preložiť na pomocnú čiaru (vždy kolmo od mantinelu alebo prekážky alebo na najbližšiu časť pomocnej čiary). Pokiaľ loptička opustí dráhu, berie sa miesto, kde k tomu došlo, ako miesto, kde sa loptička zastavila, a podľa skôr uvedených pravidiel sa beztrestne pokračuje v hre.

Po odohraní všetkých jamiek sa hráčovi sčíta skóre (počet bodov) a pri hre na údery hráč s najnižším skóre víťazí.